Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 08 sierpnia 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Grażyna Radecka

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 13 sierpnia 2019 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Grażyna Radecka

Twoje kondolencje