Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 15 czerwca 2020 odeszła od nas

Ś.p.

Grażyna Filipek

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 19 czerwca 2020 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Grażyna Filipek

Twoje kondolencje