Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 02 marca 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Franciszek Tupaj

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 07 marca 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Franciszek Tupaj

Twoje kondolencje