Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 30 września 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Ewa Buko

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 07 października 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ewa Buko

Twoje kondolencje