Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 08 maja 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Dorota Osiecka

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 10 maja 2019 na Cmentarzu Dąbie w Szczecinie.

Dorota Osiecka

Twoje kondolencje