Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 04 kwietnia 2020 odeszła od nas

Ś.p.

Danuta Kowalczyk

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 09 kwietnia 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Danuta Kowalczyk

Twoje kondolencje