Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 29 kwietnia 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Czesław Szewczak

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 17 maja 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Czesław Szewczak

Twoje kondolencje