Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 21 października 2023 odszedł od nas

Ś.p.

Bolesław Kaim

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Bolesław Kaim

Twoje kondolencje