Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 02 września 2018 odeszła od nas

Ś.p.

Bogusława Król

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 06 września 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Bogusława Król

Twoje kondolencje