Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 września 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Bogusław Polak

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 26 września 2019 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Bogusław Polak

Twoje kondolencje