Mobile Menu
Andrzej Szymoniak

Andrzej Szymoniak

  • Data urodzenia: 0000-00-00
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 2017-06-04
  • Miejsce pochówku: Gostyń

Andrzej Szymoniak pierwszą pracę podjął w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych po ukończeniu tamtejszej Zasadniczej Szkole Budowlanej w Poznaniu i zdobyciu zawodu mechanika maszyn i urządzeń budowlanych. W latach 70. powrócił do Gostynia, gdzie znalazł zatrudnienie w Wielkopolskiej Hucie Szkła. Pracę w gostyńskim magistracie zaczął 15 czerwca 1994 roku – gdy rozpoczęła działalność Straż Miejska. Jako strażnik miejski w ramach swoich obowiązków wykonywał m.in. zadania z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Szczególnie bliskie były mu zagadnienia ochrony środowiska. Realizując obowiązki, skutecznie współpracował ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, ochronę życia i zdrowia obywateli.

Andrzej Szymoniak był aktywny i otwarty na nowe wyzwania. Chętnie służył pomocą młodszym kolegom, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jednocześnie sam podnosił swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in. z zakresu kontroli ruchu drogowego, ochrony zwierząt w gminie czy profesjonalnej obsługi klienta. Przez 23 lata pełnił wzorową służbę na rzecz dobra gminy Gostyń i jej mieszkańców. Wolny czas przeznaczał na swe życiowe pasje. Największą z nich było łowiectwo. 

W ostatnich miesiącach życia Andrzej Szymoniak zmagał się z ciężką chorobą. Bliskim i rodzinie zmarłego Redakcja Gostyń24 składa najszczersze wyrazy współczucia.

Wspomnienie dodane przez Mariusz Czajka

Twoje wspomnienia