Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 24 września 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Andrzej Szode

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 27 września 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Andrzej Szode

Twoje kondolencje