Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 13 sierpnia 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Andrzej Czarnecki

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 23 sierpnia 2019 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Andrzej Czarnecki

Twoje kondolencje