Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 02 czerwca 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Alfreda Duda

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 05 czerwca 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Alfreda Duda

Twoje kondolencje